Montáž kuchynskej pracovnej dosky by mala byť vykonávaná skúsenými spoločnosťami, montérmi, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu dosky sprevádzanými neodbornou montážou. Správna inštalácia je podmienená znalosťou technologických postupov, vlastností produktu a konkrétnych technických riešení.
Každú dosku je potrebné skontrolovať pred inštaláciou a počas nej, pokiaľ ide o rozmery, zjavné mechanické vady a farebné rozdiely.
Dosky by mali byť inštalované a prevádzkované v uzavretých a odvetrávaných miestnostiach a tiež zabezpečiť ich proti faktorom ako je vysoká vlhkosť, extrémne teploty a priame slnečné žiarenie.
Dosky by mali byť inštalované po dokončení omietok muriva vo vykurovaných miestnostiach.
Pri montáži je potrebné vyvarovať sa poškodeniu povrchu rôznymi ostrými predmetmi alebo nástrojmi.
Spotrebiče musia byť inštalované v súlade s pokynmi výrobcu.
Venovať osobitnú pozornosť ochrane ukončenia hrán pri spájaní dosiek, inštalácii drezu a armatúr. Všetky otvorené hrany pred montážou by mali byť chránené vodeodolnými lepidlami, tmelmi, silikónmi podľa spôsobu montáže.
Vhodné je tiež nainštalovať ochrannú pásku nad umývačku riadu a chrániť tak dosku pred účinkami pary a vody.
Dosky upravené a montované bez postformingu nie sú predmetom reklamácie.